close
تبلیغات در اینترنت
مسعود ادیب قیصری
loading...

سرزمین تیزهوش ها

برنامه ریزی درسی پایه یازدهم این برنامه پیشنهاد آقای مسعود ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه یازدهم رشته تجربی برای 22 تا 28 مهر 96-97 است. از اینجا http://tizland.ir/show/?id=4474 دانلود کنید و به دوستان خود هم اطلاع دهید.  

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته تجربی (21 الی 27 مهر)

برنامه مطالعاتی تمام دروس ویژه دانش آموزان پایه دوازدهم رشته تجربی می باشد .این برنامه توسط جناب آقای مسعود ادیب قیصری، مشاور و مدرس کنکور تهیه و تنظیم شده است .

این برنامه برای یک هفته (21 الی 27 مهر) تنظیم شده از هر زمان که برنامه را دریافت کردید شروع به مطالعه کنید.

 

 

 دانلود برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته تجربی (21 الی 27 مهر) (100 KB )

»» دانلود برای اعضا امکان پذیر است. عضویت رایگان است و کمتر از 30 ثانیه طول می کشد!!!!

 

 

برای آشنایی بیشتر با جناب آقای مسعود ادیب قیصری اینجا کلیک کنید.

 

کلمات کلیدی: برنامه ریزی درسی پایه دوازدهم رشته تجربی | برنامه مطالعاتی تمام دروس ویژه دانش آموزان پایه دوازدهم رشته تجربی | برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته تجربی | برنامه ریزی تحصیلی پایه دوزادهم رشته تجربی 

 

نویسنده مطلب : مسعود ادیب قیصری 

تیزلند بازدید : 13 24 / 07 / 1397 زمان : 8 نظرات ()

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(21 الی 27 مهر)

برنامه مطالعاتی تمام دروس ویژه دانش آموزان پایه هشتم می باشد .این برنامه توسط جناب آقای مسعود ادیب قیصری، مشاور و مدرس کنکور تهیه و تنطیم شده است .

این برنامه برای یک هفته (21 الی 27 مهر) تنطیم شده از هر زمان که برنامه را دریافت کردید شروع به مطالعه کنید.

 

 

 دانلود برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(21 الی 27 مهر) (89 KB )

»» دانلود برای اعضا امکان پذیر است. عضویت رایگان است و کمتر از 30 ثانیه طول می کشد!!!!

 

 

برای آشنایی بیشتر با جناب آقای مسعود ادیب قیصری اینجا کلیک کنید.

 

نویسنده مطلب : مسعود ادیب قیصری 

تیزلند بازدید : 8 22 / 07 / 1397 زمان : 7 نظرات ()

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هفتم(21 الی 27 مهر)

برنامه مطالعاتی تمام دروس ویژه دانش آموزان پایه هفتم می باشد .این برنامه توسط جناب آقای مسعود ادیب قیصری، مشاور و مدرس کنکور تهیه و تنطیم شده است .

این برنامه برای یک هفته (21 الی 27 مهر) تنطیم شده از هر زمان که برنامه را دریافت کردید شروع به مطالعه کنید.

 

 

 دانلود (101 KB )

»» دانلود برای اعضا امکان پذیر است. عضویت رایگان است و کمتر از 30 ثانیه طول می کشد!!!!

 

 

برای آشنایی بیشتر با جناب آقای مسعود ادیب قیصری اینجا کلیک کنید.

 

نویسنده مطلب : مسعود ادیب قیصری 

تیزلند بازدید : 9 22 / 07 / 1397 زمان : 7 نظرات ()

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هفتم(14 الی 20 مهر)

برنامه مطالعاتی تمام دروس ویژه دانش آموزان پایه هفتم می باشد .این برنامه توسط جناب آقای مسعود ادیب قیصری، مشاور و مدرس کنکور تهیه و تنطیم شده است .

این برنامه برای یک هفته (14 الی 20 مهر) تنطیم شده از هر زمان که برنامه را دریافت کردید شروع به مطالعه کنید.

 

 

 دانلود برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هفتم(14 الی 20 مهر) (101 KB )

»» دانلود برای اعضا امکان پذیر است. عضویت رایگان است و کمتر از 30 ثانیه طول می کشد!!!!

 

 

برای آشنایی بیشتر با جناب آقای مسعود ادیب قیصری اینجا کلیک کنید.

 

کلمات کلیدی : برنامه ریزی درسی پایه هفتم برنامه مطالعاتی پایه هفتم | برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هفتمبرنامه ریزی درسی متوسطه دوره اول | برنامه ریزی تحصیلی دانش آموزان پایه هفتم

 

نویسنده مطلب : مسعود ادیب قیصری 

تیزلند بازدید : 12 18 / 07 / 1397 زمان : 11 نظرات ()

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(14 الی 20 مهر)

12:46:47برنامه مطالعاتی تمام دروس ویژه دانش آموزان پایه هشتم می باشد .این برنامه توسط جناب آقای مسعود ادیب قیصری، مشاور و مدرس کنکور تهیه و تنطیم شده است .

این برنامه برای یک هفته (14 الی 20 مهر) تنطیم شده از هر زمان که برنامه را دریافت کردید شروع به مطالعه کنید.

 

 

 دانلود برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(14 الی 20 مهر) (102 KB )

»» دانلود برای اعضا امکان پذیر است. عضویت رایگان است و کمتر از 30 ثانیه طول می کشد!!!!

 

 

برای آشنایی بیشتر با جناب آقای مسعود ادیب قیصری اینجا کلیک کنید.

 

کلمات کلیدی : برنامه ریزی درسی پایه هشتم | برنامه ریزی درسی متوسطه دوره اول | برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم | برنامه مطالعاتی  پایه هشتم 

 

نویسنده مطلب : مسعود ادیب قیصری 

تیزلند بازدید : 7 18 / 07 / 1397 زمان : 10 نظرات ()

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه نهم(14 الی 20 مهر)

برنامه مطالعاتی تمام دروس ویژه دانش آموزان پایه نهم می باشد .این برنامه توسط جناب آقای مسعود ادیب قیصری، مشاور و مدرس کنکور تهیه و تنطیم شده است .

این برنامه برای یک هفته (14 الی 20 مهر) تنطیم شده از هر زمان که برنامه را دریافت کردید شروع به مطالعه کنید.

 

 

 دانلود برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه نهم(14 الی 20 مهر) (102 KB )

»» دانلود برای اعضا امکان پذیر است. عضویت رایگان است و کمتر از 30 ثانیه طول می کشد!!!!

 

 

برای آشنایی بیشتر با جناب آقای مسعود ادیب قیصری اینجا کلیک کنید.

 

کلمات کلیدی: برنامه ریزی درسی پایه نهم | برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه نهم | برنامه مطالعاتی متوسطه دوره اول | برنامه مطالعاتی تمام دروس ویژه دانش آموزان پایه نهم

 

نویسنده مطلب : مسعود ادیب قیصری 

تیزلند بازدید : 10 18 / 07 / 1397 زمان : 10 نظرات ()

برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته ریاضی (14 الی 20 مهر)

برنامه مطالعاتی تمام دروس ویژه دانش آموزان پایه دهم رشته ریاضی می باشد. این برنامه توسط جناب آقای مسعود ادیب قیصری، مشاور و مدرس کنکور تهیه و تنطیم شده است.

این برنامه برای یک هفته (14 الی 20 مهر) تنطیم شده از هر زمان که برنامه را دریافت کردید شروع به مطالعه کنید.

 

 

 دانلود برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته ریاضی (14 الی 20 مهر) (100 KB )

»» دانلود برای اعضا امکان پذیر است. عضویت رایگان است و کمتر از 30 ثانیه طول می کشد!!!!

 

 

برای آشنایی بیشتر با جناب آقای مسعود ادیب قیصری اینجا کلیک کنید.

تیزلند بازدید : 7 18 / 07 / 1397 زمان : 10 نظرات ()

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته ریاضی (14 الی 20 مهر )

برنامه مطالعاتی تمام دروس ویژه پایه یازدهم رشته ریاضی می باشد. این برنامه توسط جناب آقای مسعود ادیب قیصری، مشاور و مدرس کنکور تهیه و تنظیم شده است.

این برنامه برای یک هفته (14 الی 20 مهر ) تنظیم شده از هر زمان که برنامه را دریافت کردید شروع به مطالعه کنید.

 

 

 دانلود برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته ریاضی (14 الی 20 مهر ) (101 KB )

»» دانلود برای اعضا امکان پذیر است. عضویت رایگان است و کمتر از 30 ثانیه طول می کشد!!!!

 

 

برای آشنایی بیشتر با جناب آقای مسعود ادیب قیصری اینجا کلیک کنید.

 

نویسنده مطلب : مسعود ادیب قیصری

تیزلند بازدید : 30 17 / 07 / 1397 زمان : 10 نظرات ()

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته تجربی (14 الی 20 مهر)

برنامه مطالعاتی تمام دروس ویژه دانش آموزان پایه دوازدهم رشته تجربی می باشد .این برنامه توسط جناب آقای مسعود ادیب قیصری، مشاور و مدرس کنکور تهیه و تنظیم شده است .

این برنامه برای یک هفته (14 الی 20 مهر) تنظیم شده از هر زمان که برنامه را دریافت کردید شروع به مطالعه کنید.

 

 

 دانلود برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته تجربی (14 الی 20 مهر) (100 KB )

»» دانلود برای اعضا امکان پذیر است. عضویت رایگان است و کمتر از 30 ثانیه طول می کشد!!!!

 

 

برای آشنایی بیشتر با جناب آقای مسعود ادیب قیصری اینجا کلیک کنید.

 

نویسنده مطلب : مسعود ادیب قیصری 

تیزلند بازدید : 8 17 / 07 / 1397 زمان : 10 نظرات ()

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته انسانی (7 الی 13 مهر )

برنامه مطالعاتی تمام دروس ویژه پایه یازدهم رشته انسانی می باشد. این برنامه توسط جناب آقای مسعود ادیب قیصری، مشاور و مدرس کنکور تهیه و تنطیم شده است.

این برنامه برای یک هفته (7 الی 13 مهر) تنظیم شده از هر زمان که برنامه را دریافت کردید شروع به مطالعه کنید.

 

 دانلود برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته انسانی (7 الی 13 مهر ) (102 KB )

»» دانلود برای اعضا امکان پذیر است. عضویت رایگان است و کمتر از 30 ثانیه طول می کشد!!!!

 

برای آشنایی بیشتر با جناب آقای مسعود ادیب قیصری کلیک کنید.

کلمات کلیدی: برنامه مطالعاتی ویژه انسانی | برنامه درسی ویژه پایه یازدهم | روش صحیح درس خواندن | مشاوره رایگان | مشاوره تحصیلی | پایه یازدهم | رشته انسانی | پایه یازدهم رشته انسانی 

 

نویسنده مطلب : مسعود ادیب قیصری 

تیزلند بازدید : 17 11 / 07 / 1397 زمان : 10 نظرات ()

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته ریاضی (7 الی 13 مهر)

برنامه مطالعاتی تمام دروس ویژه پایه یازدهم رشته ریاضی می باشد. این برنامه توسط جناب آقای مسعود ادیب قیصری، مشاور و مدرس کنکور تهیه و تنظیم شده است.

این برنامه برای یک هفته (7 الی 13 مهر) تنظیم شده از هر زمان که برنامه را دریافت کردید شروع به مطالعه کنید.

 

 دانلود برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته ریاضی (7 الی 13 مهر) (102 KB )

»» دانلود برای اعضا امکان پذیر است. عضویت رایگان است و کمتر از 30 ثانیه طول می کشد!!!!

 

برای آشنایی بیشتر با جناب آقای مسعود ادیب قیصری کلیک کنید.

کلمات کلیدی: برنامه درسی روزانه | روش صحیح برنامه ریزی درسی | روش صحیح درس خواندن | برنامه درسی ویژه یازدهم | مشاوره تحصیلی | مشاوره رایگان | برنامه ریزی | برنامه مطالعاتی | روش صحیح برنامه ریزی | برنامه ریزی پایه درسی پایه یازدهم | روش برنامه ریزی درسی

 

نویسنده مطلب : مسعود ادیب قیصری 

تیزلند بازدید : 20 11 / 07 / 1397 زمان : 10 نظرات ()

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هفتم(7مهر الی 14 مهر)

برنامه مطالعاتی تمام دروس ویژه دانش آموزان پایه هفتم می باشد .این برنامه توسط جناب آقای مسعود ادیب قیصری، مشاور و مدرس کنکور تهیه و تنطیم شده است .

این برنامه برای یک هفته (7مهر الی 13 مهر) تنطیم شده از هر زمان که برنامه را دریافت کردید شروع به مطالعه کنید.

 

 

 دانلود برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هفتم(7مهر الی 14 مهر) (101 KB )

»» دانلود برای اعضا امکان پذیر است. عضویت رایگان است و کمتر از 30 ثانیه طول می کشد!!!!

 

 

برای آشنایی بیشتر با جناب آقای مسعود ادیب قیصری اینجا کلیک کنید.

 

کلمات کلیدی : برنامه ریزی درسی پایه هفتم | برنامه مطالعاتی پایه هفتم | برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هفتم| برنامه مطالعاتی تمام دروس ویژه دانش آموزان پایه هفتم | برنامه ریزی درسی پایه هفتم متوسطه 

 

نویسنده مطلب : مسعود ادیب قیصری 

تیزلند بازدید : 11 11 / 07 / 1397 زمان : 10 نظرات ()

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(7 الی14 مهر)

برنامه مطالعاتی تمام دروس ویژه دانش آموزان پایه هشتم می باشد .این برنامه توسط جناب آقای مسعود ادیب قیصری، مشاور و مدرس کنکور تهیه و تنطیم شده است .

این برنامه برای یک هفته (7 الی13 مهر) تنطیم شده از هر زمان که برنامه را دریافت کردید شروع به مطالعه کنید.

 

 

 دانلود برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم(7 الی14 مهر) (101 KB )

»» دانلود برای اعضا امکان پذیر است. عضویت رایگان است و کمتر از 30 ثانیه طول می کشد!!!!

 

 

برای آشنایی بیشتر با جناب آقای مسعود ادیب قیصری اینجا کلیک کنید.

 

کلمات کلیدی : برنامه ریزی درسی پایه هشتم برنامه مطالعاتی پایه هشتم | برنامه ریزی تحصیلی پایه هشتم متوسطهبرنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم | برنامه مطالعاتی تمام دروس ویژه دانش آموزان پایه هشتم

 

نویسنده مطلب : مسعود ادیب قیصری 

تیزلند بازدید : 39 10 / 07 / 1397 زمان : 16 نظرات ()

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه نهم(7 الی 14 مهر)

برنامه مطالعاتی تمام دروس ویژه دانش آموزان پایه نهم می باشد .این برنامه توسط جناب آقای مسعود ادیب قیصری، مشاور و مدرس کنکور تهیه و تنطیم شده است .

این برنامه برای یک هفته (7 الی 13 مهر) تنطیم شده از هر زمان که برنامه را دریافت کردید شروع به مطالعه کنید.

 

 

 دانلود برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه نهم(7 الی 14 مهر) (101 KB )

»» دانلود برای اعضا امکان پذیر است. عضویت رایگان است و کمتر از 30 ثانیه طول می کشد!!!!

 

 

برای آشنایی بیشتر با جناب آقای مسعود ادیب قیصری اینجا کلیک کنید.

 

کلمات کلیدی: برنامه ریزی درسی پایه نهم | برنامه مطالعاتی پایه نهم متوسطه | برنامه ریزی تحصیلی پایه نهم | برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه نهم | برنامه مطالعاتی تمام دروس ویژه دانش آموزان پایه نهم

 

نویسنده مطلب : مسعود ادیب قیصری 

تیزلند بازدید : 13 10 / 07 / 1397 زمان : 14 نظرات ()

برنامه مطالعاتی (7 الی 14 مهر) ویژه دانش آموزان پایه نهم - تیزهوشان

برنامه مطالعاتی تمام دروس ویژه دانش آموزان پایه نهم (ویژه تیزهوشان)  می باشد .این برنامه توسط جناب آقای مسعود ادیب قیصری، مشاور و مدرس کنکور تهیه و تنطیم شده است .

این برنامه برای یک هفته (7 الی 13 مهر) تنطیم شده از هر زمان که برنامه را دریافت کردید شروع به مطالعه کنید.

 

 

 دانلود برنامه مطالعاتی (7 الی 14 مهر) ویژه دانش آموزان پایه نهم - تیزهوشان (109 KB )

»» دانلود برای اعضا امکان پذیر است. عضویت رایگان است و کمتر از 30 ثانیه طول می کشد!!!!

 

 

برای آشنایی بیشتر با جناب آقای مسعود ادیب قیصری اینجا کلیک کنید.

 

کلمات کلیدی : برنامه ریزی درسی پایه نهم تیزهوشان | برنامه مطالعاتی پایه نهم تیزهوشان | برنامه مطالعاتی وِیژه دانش آموزان نهم تیزهوشان |  برنامه ریزی درسی پایه نهم متوسطه | برنامه مطالعاتی تمام دروس ویژه دانش آموزان پایه نهم تیزهوشان

 

نویسنده مطلب : مسعود ادیب قیصری 

تیزلند بازدید : 17 10 / 07 / 1397 زمان : 14 نظرات ()

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته تجربی (7 الی 13 مهر)

برنامه مطالعاتی تمام دروس ویژه دانش آموزان پایه دوازدهم رشته تجربی می باشد .این برنامه توسط جناب آقای مسعود ادیب قیصری،مشاور و مدرس کنکور تهیه و تنظیم شده است .

این برنامه برای یک هفته (7 الی 13 مهر) تنظیم شده از هر زمان که برنامه را دریافت کردید شروع به مطالعه کنید.

 

 دانلود برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته تجربی (7 الی 13 مهر) (102 KB )

»» دانلود برای اعضا امکان پذیر است. عضویت رایگان است و کمتر از 30 ثانیه طول می کشد!!!!

 

برای آشنایی بیشتر با جناب آقای مسعود ادیب قیصری کلیک کنید.

کلمات کلیدی: روش صحیح برنامه ریزی درسی | برنامه ریزی آموزشی پایه دوازدهم رشته تجربی| برنامه ریزی آموزشی | پایه دوازدهم | روش برنامه ریزی درسی | جدول برنامه ریزی درسی | روش صحیح برنامه ریزی | برنامه درسی پایه دوازدهم | برنامه درسی | مشاور کنکور | برنامه مطالعاتی | دوازدهم

 

نویسنده مطلب : مسعود ادیب قیصری 

تیزلند بازدید : 13 10 / 07 / 1397 زمان : 14 نظرات ()

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته ریاضی (7 الی 13 مهر)

برنامه مطالعاتی تمام دروس ویژه دانش آموزان پایه دوازدهم رشته ریاضی می باشد .این برنامه توسط جناب آقای مسعود ادیب قیصری،مشاور و مدرس کنکور تهیه و تنظیم شده است .

این برنامه برای یک هفته (7 الی 13 مهر) تنظیم شده از هر زمان که برنامه را دریافت کردید شروع به مطالعه کنید.

 

 دانلود برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته ریاضی (7 الی 13 مهر) (102 KB )

»» دانلود برای اعضا امکان پذیر است. عضویت رایگان است و کمتر از 30 ثانیه طول می کشد!!!!

 

برای آشنایی بیشتر با جناب آقای مسعود ادیب قیصری کلیک کنید.

کلمات کلیدی: سایت مشاوره تحصیلی| برنامه های ریزی آموزشی | دوازدهم | مشاوره تحصیلی | برنامه درسی پایه دوازدهم | برنامه مطالعاتی

 

نویسنده مطلب : مسعود ادیب قیصری 

تیزلند بازدید : 16 10 / 07 / 1397 زمان : 12 نظرات ()

برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته ریاضی (7 الی 14 مهر)

رنامه مطالعاتی تمام دروس ویژه دانش آموزان پایه دهم رشته ریاضی می باشد. این برنامه توسط جناب آقای مسعود ادیب قیصری، مشاور و مدرس کنکور تهیه و تنطیم شده است.

این برنامه برای یک هفته (7 الی 14 مهر) تنطیم شده از هر زمان که برنامه را دریافت کردید شروع به مطالعه کنید.

 

 

 دانلود برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته ریاضی (7 الی 14 مهر) (99 KB )

»» دانلود برای اعضا امکان پذیر است. عضویت رایگان است و کمتر از 30 ثانیه طول می کشد!!!!

 

 

برای آشنایی بیشتر با جناب آقای مسعود ادیب قیصری اینجا کلیک کنید.

 

کلمات کلیدی: برنامه ریزی درسی پایه دهم | برنامه ریزی درسی پایه دهم | برنامه مطالعاتی تمام دروس ویژه دانش آموزان پایه دهم رشته ریاضی | برنامه ریزی تحصیلی پایه دهم رشته ریاضی | برنامه ریزی درسی متوسطه دوره دوم

 

نویسنده مطلب : مسعود ادیب قیصری 

تیزلند بازدید : 15 10 / 07 / 1397 زمان : 12 نظرات ()

برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته انسانی(7الی 13مهر)

برنامه مطالعاتی تمام دروس ویژه دانش آموزان پایه دهم رشته انسانی می باشد. این برنامه توسط جناب آقای مسعود ادیب قیصری، مشاور و مدرس کنکور تهیه و تنطیم شده است.

این برنامه برای یک هفته (7الی 13مهر) تنطیم شده از هر زمان که برنامه را دریافت کردید شروع به مطالعه کنید.

 

 

 دانلود جدیدبرنامه مطالعاتی پایه دهم رشته انسانی(7الی 14مهر) (100 KB )

»» دانلود برای اعضا امکان پذیر است. عضویت رایگان است و کمتر از 30 ثانیه طول می کشد!!!!

 

 

برای آشنایی بیشتر با جناب آقای مسعود ادیب قیصری اینجا کلیک کنید.

 

کلمات کلیدی : برنامه ریزی درسی پایه دهم | برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته انسانی | برنامه مطالعاتی تمام دروس ویژه دانش آموزان پایه دهم رشته انسانی | برنامه ریزی تحصیلی پایه دهم رشته انسانی 

 

نویسنده مطلب : مسعود ادیب قیصری 

تیزلند بازدید : 10 10 / 07 / 1397 زمان : 11 نظرات ()

برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته تجربی(7الی 13مهر)

برنامه مطالعاتی تمام دروس ویژه دانش آموزان پایه دهم رشته تجربی می باشد. این برنامه توسط جناب آقای مسعود ادیب قیصری، مشاور و مدرس کنکور تهیه و تنطیم شده است.

این برنامه برای یک هفته (7الی 13مهر) تنطیم شده از هر زمان که برنامه را دریافت کردید شروع به مطالعه کنید.

 

 

 دانلود برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته تجربی(7الی 14مهر) (99 KB )

»» دانلود برای اعضا امکان پذیر است. عضویت رایگان است و کمتر از 30 ثانیه طول می کشد!!!!

 

 

برای آشنایی بیشتر با جناب آقای مسعود ادیب قیصری اینجا کلیک کنید.

 

تیزلند بازدید : 22 10 / 07 / 1397 زمان : 11 نظرات ()

برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته انسانی (6 تا 12 آبان)

 

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دهم رشته انسانی برای 6 تا 12 آبان 96-97 است.

از اینجا http://tizland.ir/show/?id=4538 دانلود کنید و به دوستان خود هم اطلاع دهید.

 
تیزلند بازدید : 25 07 / 08 / 1396 زمان : 15 نظرات ()

برنامه مطالعاتی(6الی 12 آبان)ویژه دانش آموزان پایه هشتم

 

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هشتم برای شروع سال تحصیلی 96-97 است.

از اینجا http://tizland.ir/show/?id=4533 دانلود کنید و به دوستان خود هم اطلاع دهید.

 
تیزلند بازدید : 32 07 / 08 / 1396 زمان : 14 نظرات ()

برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته ریاضی (29 مهر تا 5 آبان)

 

برنامه ریزی درسی پایه دهم این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاورانمدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دهم رشته ریاضی برای 29 مهر تا 5 آبان 96-97 است.

از اینجا http://tizland.ir/show/?id=4515 دانلود کنید و به دوستان خود هم اطلاع دهید.

 
تیزلند بازدید : 34 01 / 08 / 1396 زمان : 20 نظرات ()

برنامه مطالعاتی(29 مهر تا 5آبان)ویژه دانش آموزان پایه هشتم

 

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هشتم برای شروع سال تحصیلی 96-97 است.

از اینجا http://tizland.ir/show/?id=4504 دانلود کنید و به دوستان خود هم اطلاع دهید.

 
تیزلند بازدید : 29 30 / 07 / 1396 زمان : 15 نظرات ()

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته ریاضی (22 تا 28 مهر)

 

برنامه ریزی درسی پایه دوازدهم این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاورانمدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دوازدهم رشته ریاضی برای 22 تا 28 مهر 96-97 است.

از اینجا http://tizland.ir/show/?id=4485 دانلود کنید و به دوستان خود هم اطلاع دهید.

 
تیزلند بازدید : 16 25 / 07 / 1396 زمان : 7 نظرات ()

برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته ریاضی (22 تا 28 مهر)

 

برنامه ریزی درسی پایه دهم این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دهم رشته ریاضی برای 22 تا 28 مهر 96-97 است.

از اینجا http://tizland.ir/show/?id=4480 دانلود کنید و به دوستان خود هم اطلاع دهید.

 
تیزلند بازدید : 17 24 / 07 / 1396 زمان : 23 نظرات ()

برنامه مطالعاتی( تا 22 تا 28مهر) ویژه دانش آموزان پایه هشتم

 

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم برنامه مطالعاتی تمام دروس ویژه دانش آموزان پایه هشتم می باشد .این برنامه توسط جناب آقای مسعود ادیب قیصری، مشاور و مدرس کنکور تهیه و تنطیم شده است .

این برنامه برای یک هفته ( 22 الی28مهر ) تنطیم شده از هر زمان که برنامه را دریافت کردید شروع به مطالعه کنید.

از اینجا http://tizland.ir/show/?id=4477 دانلود کنید و به دوستان خود هم اطلاع دهید

تیزلند بازدید : 14 24 / 07 / 1396 زمان : 19 نظرات ()

برنامه مطالعاتی( 22 الی 28 مهر) ویژه دانش آموزان پایه هفتم

برنامه مطالعاتی( 22 الی 28 مهر) ویژه دانش آموزان پایه هفتم

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هفتم برای شروع سال تحصیلی 96-97 است.

از اینجا http://tizland.ir/show/?id=4476 دانلود کنید و به دوستان خود هم اطلاع دهید.

 
تیزلند بازدید : 19 23 / 07 / 1396 زمان : 14 نظرات ()

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته تجربی (22 تا 28 مهر)

 

برنامه ریزی درسی پایه یازدهم این برنامه پیشنهاد آقای مسعود ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه یازدهم رشته تجربی برای 22 تا 28 مهر 96-97 است.

از اینجا http://tizland.ir/show/?id=4474 دانلود کنید و به دوستان خود هم اطلاع دهید.

 

 

تیزلند بازدید : 14 23 / 07 / 1396 زمان : 14 نظرات ()

تعداد صفحات : 2

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 2062
 • کل نظرات : 2
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 16
 • آی پی دیروز : 50
 • بازدید امروز : 136
 • باردید دیروز : 209
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 7
 • بازدید هفته : 345
 • بازدید ماه : 2,581
 • بازدید سال : 35,984
 • بازدید کلی : 74,565